Rules of the  Youth Football Festival – 2023

1. § Všeobecné pravidlá

Zápasy  Youth Football Festivalu sa hrajú podľa pravidiel futbalu MLSZ, ktoré sú v súlade s pravidlami FIFA. Ak sa pri interpretácií pravidiel vyskytnú diskusie,problémy, smerodajné bude vždy text, pravidlá v anglickom jazyku.
Kluby, školy, zväzy môžu štartovať v jednotlivých kategóriach aj s viacerými družstvami. Jeden hráč môže štartovať iba za jeden klub,resp. jedno družstvo.

intersport youth football festival info

2. § Vekové kategŕie

1. Kategórie CHLAPCOV

U8 – chlapci narodení po 1.1.2015
U9 – chlapci narodení po 1.1.2014
U10 – chlapci narodení po 1.1.2013
U11 – chlapci narodení po 1.1.2012
U12 – chlapci narodení po 1.1.2011
U13 – chlapci narodení po 1.1.2010
U14 – chlapci narodení po 1.1.2009
U15 – chlapci narodení po 1.1.2008
U16 – chlapci narodení po 1.1.2007
U17 – chlapci narodení po 1.1.2006

3. § Akreditácia, kontrola vekových kategórií

Each team should submit a list of players (containing name, birthdate/birthplace, nationality) to the Youth Football Festival administration before 30th of June 2023. The deadline to submit the list is  6 July 2023. 22:00 hrs (10 PM), at the registration. On the basis of this list, each player will receive an  Youth Football Festival accreditation card which he/she must carry during the entire event. If the trainer of the other team wishes to see the others’ ID cards (passport, identification card, player license etc.) from which the age of the players can be clearly identified, then the players have to present it. In this case each passports, or identification cards, or player licenses have to be with the trainer before the match. If the trainer is not willing to show passports or identification cards or player licenses before the match, than his/her team cannot play, and they default (lose) the match by 0:3. All coaches must sign the match report before the start of the match that he/she verified the other teams’ players’ documentation of which their age was determined. Protest because of age issues cannot be made after the start of the match.

4. § Ústupky

Každé družstvo na  Youth Football Festivale dostane “ ústupok “ v tom zmysle, že v mužstve môže mať na ihrisku jedného o rok staršieho hráča. Tento hráč môže byť len o rok starší od týkajúcej sa vekovej kategórie. V družstve môže mať i viac starších hráčov, avšak na jeden zápas môže nominovať iba jedného staršieho hráča. Ostatní starší hráči nemôžu sedieť ani na lavičke náhradníkov.
Za družstvá zo štátov, kde vekové kategórie sú podľa školského roka ( od 1. septembra do 31. augusta) , napr. Veľká Británia – môžu štartovať i hráči narodení od 31. augusta predošlého roka.
Povolený počet starších hráčov vo vekových kategóriach:
U8-U12 – 1 starší hráč / zápas
U13-U17 – 2 starší hráči / zápas

5. § Miesta a termíny zápasov

The  Youth Football Festival Committee has the right to alter group arrangements, locations and/or times of the matches until 6th of July 2023. 22:00 hrs (10 PM). Team leaders will be notified in case any changes are made.

6. § Ihriská, hracie plochy, brány

All playing fields are grass or all-weather grass.

Field Sizes:

Classes U8 boys – 20 meters x 40 meters (3x2m goal size)

Classes U9-U11 boys – 35 meters x 60 meters (5x2m goal size)

Classes U12 boys – 50 meters x 70 meters (5x2m goal size)

Classes U13-U17 boys – normal size football fields

7. § Hracie časy

Hracie časy pri zápasoch v skupinách a zápasoch o postupy a vypadnutia sú rovnaké. Pri zápasoch „Play-off” a finálových zápasoch nie sú predľženia, ale sa kopú pokutové kopy. Tieto sa riadia podľa pravidiel FIFA.
Hracie časy v jednotlivých kategóriach:
Kategóriach:
Kategórie Chlapci U8-U9 – 2 x 20 minút (5 minútová prestávka)
Kategórie Chlapci U10-U12 – 2 x 25 minút (10 minútová prestávka)
Kategórie Chlapci U13 – U17 – 2 x 30 minút (10 minútová prestávka)

8. § O príprave a podmienkach zápasov

Menný zoznam družstva
Vedúci družstiev pred každým zápasom odovzdajú menný zoznam družstva rozhodcovi zápasu ( zápisy o stretnutí dostanú vedúci družstiev pri príchode na zápas). Rozhodca prekontroluje zoznam na základe Youth Football Festival kariet, alebo na požiadanie súperovho trénera prekontroluje totožnosť hráčov na základe pasov, resp. občanských preukazov. Tréneri družstiev pred zápasom musia podpísať zápis, že prekontrovali totožnosť súperových hráčov. Keď tréner súpera svojim podpisom schválil zoznam hráčov, po začatí zápasu nemôžu podávať protest ohľadom veku súperových hráčov. Na mennom zozname treba uviesť číslo dresu každého hráča.
O výstroji hráčov
Každý hráč musí mať dres s číslom, ktoré je uvedené v zozname. Čislo musí byť na zadnej strane dresu. Keď rozhodca usúdi, že jedno družstvo musí vymeniť dresy, tak to musí urobiť družstvo, ktoré je uvedené v zápise o stretnutí na druhom mieste. Preto doporučujeme družstvám, aby mali výstroj vo dvoch odlišných farbách.
Pred zápasom
Družstvá musia byť 15 minút pred výkopom na mieste zápasu. Hráči musia mať výstroj podľa pravidiel (očíslované dresy, kopačky, chrániče…). Vedúci družstva zodpovedá za to, aby hráči boli pripravení na zápas a aby mali poistenie. Rozhodca je povinný prekontrolovať výstroj všetkých hráčov. Hráči nemôžu mať počas zápasu na sebe šperky, náušnice, reťazky, prstene…
Družstvá sú zodpovedné za výstroj, ale aj za správanie vlastných fanúšikov.
Lopty
Každý zápas sa hrá s loptou veľkosti 5, okrem ketegórie U8-U9 , kde sa hrá s loptami veľkosti 4.

9. § Maximálny počet hráčov, striedania

Počet hráčov v družstve nie je obmedzený. Každý registrovaný hráč môže nastúpiť na zápas počas  Youth Football Festivalu, avšak na jeden zápas je možno nominovať maximálne 18 hráčov a v tom zápase môžu nastúpiť len tí 18 hráči.
Striedania a počty hráčov v jednotlivých kategóriach:
Vekové kategórie U8: 5 hráčov v poli a jeden brankár. Striedania bez obmedzenia, vystriedaný hráč sa môže vrátiť do hry. Pri striedaní hra nie je prerušená.
Vekové kategórie U9 – U11: 6 háčov v poli a jeden brankár. Striedania bez obmedzenia, vystriedaný hráč sa môže vrátiť do hry. Pri striedaní hra nie je prerušená.
Vekové kategórie U12: 8 háčov v poli a jeden brankár. Striedania bez obmedzenia, vystriedaný hráč sa môže vrátiť do hry. Pri striedaní hra nie je prerušená.
Vekové kategórie U13 – U17: 10 hráčov v poli a jeden brankár. Počet striedaní – 5 hráčov. Vystriedaný hráč sa môže vrátiť do hry, ak družstvo ešte nevyčerpalo všetkých 5 striedaní. Pri striedaniach je hra prerušená. Striedania sa uskutočnia pri poliacej čiare podľa pravidiel futbalu.

10. § Pravidlá zápasov, tresty

Veková  kategórie U8 – U9
Hrá sa podľa pravidiel malého futbalu FIFA
Neplatí pravidlo o postavení mimo hry
Malú domov môže chytať brankár do rúk
Výkop môže byť zo zeme, alebo z ruky brankáral
Pri výkope brankár môže aj vyhodiť loptu z ruky
Vekové kategórie U10-U12
Hrá sa podľa pravidiel malého futbalu FIFA
Neplatí pravidlo o postavení mimo hry
Malú domov brankár nemôže chytiť do ruky
Výkop sa prevádza len zo zeme
Vekové kategórie U13-U17
Hrá sa podľa pravidiel FIFA
Dôsledky napomínaní a vylúčení:
Hráči, ktorí nastúpia na zápas neupravení, s reťazkou, persingom … po napomenutí žltou kartu sa musia upraviť. Je zakázané nastúpiť n azápas žuvačkami v ústach. Hráči, ktorí ani po napomenutí rozhodcom budú mať žuvačku, budú potrestaný červenou kartou. Urážanie súpera, hlavne rasistické prejavy budú hneď trestané červenou kartou. Úmyselné kopnutie,udretie, alebo pokus o tieto činy majú následok okamžitého vylúčenia. Za opltie je tiž vylúčenie.Vylúčenia a ani žlté karty nemajú dôsledok pri štartoch v nasledujúcich zápasoch.

11. § Pravidlá pri zápasoch v skupinách

Družstvá na  Youth Football Festivale sú zadelené do štvor-, päť-, šesť- a sedemčlenných skupín.V skupinách sa hraje systémom každý s každým. Za víťazstvo dostane družstvo tri body, za remízu jeden bod.
Pri rovnosti bodov v skupinách rozhoduje:
1. vzájomný zápas
2. rozdiel gólov
3. počet strelených gólov
4. losovanie športovou-rozhodcovskou komisiou Youth Football Festival

12. § Pravidlá pri vyraďovacích zápasoch

Z každej skupiny prví štyria priamo postupujú do vyraďovaciej časti. V tejto časti turnaja sa už hraje „pohárovým systémom” na vypadnutie. Keď v tejto časti turnaja sa skončí zápas nerozhodne, nebude sa predlžovať,ale o postupujúcom sa rozhodnú pokutové kopy. Zápasy sa odohrajú aj pri nepriaznivom počasí.

13. § Dôsledky nedostavenia sa na zápas

Keď družstvo bez nejakého výnimočnoho dôvodu nedostaví na zápas včas, na začiatok zápasu automaticky prehráva 3:0. Keď sa družstvo ani opakovane nedostaví na ďaľší zápas, bude vylúčené z Youth Football Festivalturnaja. V prípade, keď družstvo nie z vlastnej chyby sa nemôže dostaviť na začiatok zápasu, musí tento dôvod oznámiť Riaditeľstvu turnaja najmenej dve hodiny pred začiatkom zápasu. Len v tomto prípade sa môže obrátiť na Riaditeľstvo turnaja požiadavkou na opakovanie zápasu. V takomto prípade súper musí akceptovať rozhodnutie Riaditeľstva turnaja, a súhlasiť s termínom opakovaného zápasu.

14. § O rozhodcoch

Rozhodcami  Youth Football Festivalu sú akreditovaní rozhodcovia Maďarským futbalovým zväzom, resp. rozhodcovia zahraničných futbalových zväzov. Každý jeden zápas  Youth Football Festivalu schvaľuje revízna komisia Youth Football Festival, alebo jej členovia. Zápasy v kategóriach U8-U12 vedie jeden rozhodca, zápasy od kategórie U13 vedú traja rozhodcovia.

15. § Športovo-rozhodcovská komisia

Športovo-rozhodcovskú komisiu tvoria delegáti z revíznej komisie Youth Football Festival a delegáti župného futbalového zväzu Somogy. Táto komisia rozhoduje o odvolaniach a trestoch a jej verdikt je konečný.

16. § Odvolania

Verdikty rozhodcov sú konečné. Proti verdiktom rozhodcov sa nedá odvolávať.
Odvolávania sa podávajú v prípadoch:
1. keď hráči súpera sa nevedia preukázať pasom, preukazom totožnosti… – v tomto prípade treba dať odvolanie pred zápasom!
2. keď zápas z nejakého dôvodu sa preruší a nie z dôvodu počasia,resp. vis major. Tréneri družstiev pred zápasom musia podpísať zápis, že prekontrovali dokumenty totožnosti súperových hráčov a po začatí zápasu nepodajú protest ohľadom veku súperových hráčov. Odvolanie treba podať písomne v anglickom jazyku v Súťažnom centre 120 minút po zápase. Odvolanie musí podpísať vedúci družstva.
Cena odvolania je 100.- €, čo treba zaplatiť v hotovosti pri podávaní odvolania. Keď športovo-rozhodcovská komisia uzná odvolanie peniaze sa vrátia odvolávajúcemu.

17. § Poistenie

Je zodpovednosť vedúceho družstva, aby každý účastník Youth Football Festivalmal športové, havarijné a iné poistenie. Youth Football Festivalnedisponuje žiadnym poistením týkajúcím sa hráčov a účastníkov, a preto musí každý hráč a účastník uzavrieť potrebné poistenie pre prípad choroby, zranenia, príp. iné udalosti. Organizátori Youth Football Festivalnenesú žiadnu zodpovednosť na prípadných škodách , zraneniach, haváriach, príp. smrti na osobách, alebo predmetoch.

§ 18. CANCELLATION

The first payment (30% of accommodation price) is non-refundable, so if you cancel your participation we cannot give you a refund.

Category A-B-C-D:

Cancellation 15 days before the start of the cup – 50 % of the full payment will be returned, in case of the total amount was paid by 30 May.

Cancellation 7 days before the start of the cup – 25 % of the full payment will be returned, in case of the total amount was paid by 30 May.

Cancellation 3 days before the start of the cup  – no refund

Category E:

Cancellation after 1st June – no refund

Základné informácie
Často sa opakujúce otázky
Zaregistruj svoje družstvo teraz

BROCHURE REQUEST