1. Klasa dječaka

U12 – dječaci rođeni poslije 01.01.2011.
U13 – dječaci rođeni poslije 01.01.2010.
U14 – dječaci rođeni poslije 01.01.2009.
U15 – dječaci rođeni poslije 01.01.2008.

Ekipe u kojima granice dobne skupine spadaju između 1. rujna te 31. kolovoza sljedeće godine, dobivaju izuzeće na dobnu razliku. Kod tih ekipa, igrači koji su rođeni između 1. rujna i 31. prosinca, automatski će dobiti izuzeće na dobnu razliku u godini koja prethodi godini naznačenoj za dobnu skupinu.

intersport youth football festival info
PRAVIL
Smještaj
Često postavljena pitanja
Kontakt

2. Nogometna igrališta & detalje susreta

Nogometna igrališta:
Sva igrališta su trava ili za sve vremenske uvjete trava.

Terenski Veličine:
Klasa U12 dječaci – 50 metar x 70 metar (5x2m veličina cilj)
Klasa U13-U15 dječaci – normal size football fields

Igranje razdoblja:
Klasa U12 dječaci – 2×25 minuta (10 minuta pauza)
Klasa U13-U15 dječaci – 2×30 minuta (10 minuta pauza)

Broj igrača:
Klasa U12 dječaci 8+1
Klasa U13-U15 dječaci – 10+1

Zahtjev za brošuru

  3. Youth Football Festival programi

  28. veljača 2023.
  Rok za registraciju, nakon tog datuma nismo u mogućnosti prihvatiti prijavu ekipa zbog sigurnosnih zahtjeva festivala.
  Konačni rok za uplatu naknade za registraciju (bankovnom doznakom).
  Naknada za registraciju je 30% ukupne naknade. Naknada za registraciju čini dio troškova smještaja.

  15. ožujak 2023.
  Rok isplate cjelokupnog iznosa troškova smještaja i hrane (ranije izračunata i međusobno prihvaćena naknada za sve ekipe), te u slučaju potrebe za prijevoz autobusom, rok plaćanja prijevoza (bankovnom doznakom).

  6. travanj, 2023
  Dolazak do 22.00 sata
  Prijava ekipa

  7. travanj, 2023
  1. dan utakmice

  8. travanj, 2023
  2. dan utakmice

  9. travanj 2023
  Finale
  Odlazak timova

  4. Registracija i rok plaćanja

  Registrirati na Youth Football Festival može se popunjavanjem obrasca za registraciju ili putem e-pošte.

  Naknada za registraciju je 30% ukupne naknade. Naknada za registraciju čini dio troškova smještaja.

  Rok registracije: 28. veljača 2023.
  Krajnji rok isplate ukupnog iznosa: 15. ožujak2023.

  Registriraj svoju ekipu sada
  Detaljne informacije
  Fakultativni programi
  Zašto izabrati nas?

  Jogo Bonito Európa Kft.

  1173. Budapest, Ásvány utca 18.

  Kontakt