1. HRÁČI Z JAKÝCH ZEMÍ, JAKÉHO VĚKU, TÝMY JAKÉ ÚROVNĚ SE MAJÍ ZÚČASTNIT FOTBALOVÉHO FESTIVALU MLÁDEŽE?

Fotbaloví týmy

Věkové skupiny chlapců

Class U8 – chlapci narození 1.ledna 2015 a později
Class U9 – chlapci narození 1.ledna 2014 a později
Class U10 – chlapci narození 1.ledna 2013 a později
Class U11 – chlapci narození 1.ledna 2012 a později
Class U12 – chlapci narození 1.ledna 2011 a později
Class U13 – chlapci narození 1.ledna 2010 a později
Class U14 – chlapci narození 1.ledna 2009 a později
Class U15 – chlapci narození 1.ledna 2008 a později
Class U16 – chlapci narození 1.ledna 2007 a později
Class U17 – chlapci narození 1.ledna 2006 a později

intersport youth football festival info

Na festivalu jsou vítány všechny země uznané Českou republikou nebo země, které jsou členy FIFA. Fotbalové týmy, které se chtějí zúčastnit mezinárodního turnaje mládeže, nemusí být v žádném případě členy klubu. Festivalu se mohou zúčastnit okresní nebo krajské, městské nebo okresní či reprezentační týmy, školní týmy, sportovní akademie nebo další mládežnické fotbalové týmy.

Výjimky budou uděleny těm týmům, u nichž je věková hranice skupin od 1. září do 31. srpna příštího roku. U těchto týmů mohou hráči, kteří se narodili od 1. září do 31. prosince v předchozím roce, jak se ve věkové skupině objevuje, získat dispens automaticky.

2. KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT FOTBALOVÉHO FESTIVALU MLÁDEŽE?

Všechny druhy týmů uvedené v bodě 1 a za těchto podmínek:

a; všichni členové účastnického týmu, jejich vedoucí a doprovod mají platné povolení ke vstupu na území ČR.

Cestující na Fotbalový festival mládeže 2023 – Česká republika odpovídají za to, že budou respektovat pravidla vstupu do země. Vedení Festivalu fotbalové mládeže nenese odpovědnost za ty, kteří nesplňují podmínky vstupu do Evropské unie. Pokud tým (trenér, hráči, doprovod) – z jakéhokoli důvodu – nemůže vstoupit na území České republiky a nemůže se dostavit na místo konání festivalu, případně na letiště v Praze, Vídni nebo Bratislavě (pokud bylo organizátorům Festivalu fotbalu mládeže oznámeno), než organizátoři Festivalu fotbalu mládeže nenesou žádnou odpovědnost za případné škody nebo ztráty. Organizátoři Festivalu fotbalu mládeže nemají v tomto případě žádné záruky proplacení a nenesou žádnou další odpovědnost.

b; Sportovci, vedoucí a doprovod zúčastněných týmů se před zahájením soutěže podrobí akreditaci. Každý člen, vedoucí a doprovod družstva musí souhlasit s identifikací na základě pasů nebo průkazů totožnosti opatřených fotografií, které obsahují datum narození a státní příslušnost účastníků. Ty jsou potřebné pro zachování spravedlnosti soutěže a pro přípravu účastnických a identifikačních karet s jednotlivými číselnými kódy. Budou používány po celou dobu konání festivalu.

c; Při akreditaci vedoucí týmu jménem všech členů týmu a doprovodu svým podpisem schvaluje skutečnost, že organizační výbor nenese odpovědnost za jakékoliv druhy zranění vzniklých během festivalu nebo za škody na osobách či předmětech během festivalových akcí. Veškerou odpovědnost přebírá vedoucí skupiny, její členové a účastníci sami, kteří odpovídají za své zdraví, majetek, cennosti i sami za sebe. Vedoucí skupiny zároveň bere na vědomí, že organizační výbor nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv druhy nehod, poškození majetku či jiné druhy škod v době konání akce, během cesty na festival nebo při cestě zpět domů.

d; Při příjezdu na akreditaci vedoucí týmu podepíše prohlášení o tom, že všichni členové týmu, vedoucí a doprovod mají pojištění odpovědnosti a v případě prokázaných škod způsobených členy, trenéry nebo doprovodem přebírá tým finanční odpovědnost. (např. za poškození předmětů hotelu, jejich ztrátu, chuligánství nebo škody na hodnotách, na které spoléhali členové týmu, apod.)

3. O PŘIJETÍ PRAVIDEL A PŘEDPISŮ FOTBALOVÉHO FESTIVALU MLÁDEŽE

Týmy, jejich vedoucí a doprovod, kteří se chtějí zúčastnit tohoto evropského fotbalového turnaje mládeže, musí přijmout pravidla festivalu. Pokud jde o pravidla, podívejte se do Pravidel fotbalového festivalu mládeže. Vaše registrace na festival (splnění podmínek pro účast a zaplacení registračního poplatku) znamená, že přijímáte pravidla uspořádání festivalu, pravidla pro rozhodování zápasů a v případě případných sporů akceptujete rozhodnutí referenta a rozhodčího. Všechny týmy, jejich vedoucí a účastníci, kteří se chtějí festivalu zúčastnit, se musí chovat v duchu fair play. Vzhledem k tomu, že týmy přijíždějí ze všech koutů světa, je zásadní, aby se během soutěže chovaly tolerantně a s respektem k ostatním týmům a hrály poctivou hru.

Členové týmu, kteří po několika žádostech a příkazech nedodržují základní pravidla lidského chování a již poněkolikáté narušují průběh festivalového dění ( např. se chovají rasisticky, ubližují důstojnosti jiných lidí, neuznávají ducha Fair Play, jsou násilničtí, agresivní a šikanují), mohou být podle názoru organizačního výboru na základě usnesení ředitele festivalu z Fotbalového festivalu mládeže diskvalifikováni. V takovém případě organizační výbor fotbalového turnaje mládeže jednostranně rozváže všechny druhy smluv a odkáže na zákon.

4. TERMÍN REGISTRACE A PLATBY

Základní podmínkou účasti na fotbalovém festivalu mládeže je, aby týmy kontaktovaly organizační výbor a zaplatily zálohu bankovním převodem, čímž potvrdí své přání zúčastnit se. Záloha činí 30 % z ceny ubytování. Záloha bude součástí nákladů na ubytování. Je zřejmé, že tým, který se kvalifikuje mezi první a zaplatí zálohu, bude mít určité výhody týkající se ubytování a bude mít také lepší výběr zábavních zařízení a programů jiného druhu. Dalším důvodem pro včasné kontaktování hlavních organizátorů festivalu je, že ve skupinách určitého věku je počet účastnických týmů omezen. Může se tedy stát, že několik měsíců před termínem úhrady zálohy ve skupinách určitých věkových kategorií dosáhne určený počet týmů maxima a tým se nebude moci na festival v příslušné věkové skupině přihlásit. Uzávěrka přihlášek je 15. KVĚTNA 2023.

Na Festival mládeže – Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže se lze kvalifikovat vyplněním registračního formuláře na odkazu “Registrace” na našich webových stránkách nebo zasláním e-mailu či poštovního dopisu na adresu organizačního výboru.

E-mail: info@youthfootballfestival.org
Postal address: Youth Football Festival Organizing Office
1173 Budapest, Csabai út 53.
Hungary, Europe

Tel: +36-70-479-5000 (10:00h – 18:00h)

5. POPLATKY ZA UBYTOVÁNÍ, PLATBA ZA STRAVU, TERMÍNY PLATEB

Další podmínkou účasti na festivalu je, že týmy uhradí ubytování a stravu na základě předchozí dohody s organizačním výborem o jejich kategorii a typu. Týmy, které nepřijedou vlastním autobusem, si budou muset zaplatit dopravu autobusem z letiště nebo vlakového nádraží. Výše účastnických poplatků závisí na kategorii ubytování, ale v rámci kategorie se neliší. Termín pro zaplacení ubytování a stravy je 10. června 2023, pro týmy, které nepřijedou autobusem, platí transfer z letiště. Všechny tyto poplatky je třeba uhradit bankovním převodem. Účastníci Fotbalového festivalu mládeže – Mezinárodního fotbalového turnaje mládeže mohou být ubytováni pouze v ubytovacích místech, která nabízejí hlavní organizátoři turnaje. Pokud si některý z týmů přeje zajistit ubytování individuálně, musí zaplatit 30 EUR / hrací den / osobu do 15. KVĚTNA 2023, a to bankovním převodem na bankovní účet Festivalu fotbalové mládeže.

6. BEZPEČNOST/ZDRAVOTNICKÁ PODPORA

It is very important to mention the whole Youth Football Festival is strictly guarded (accommodation, at the football pitches, teams’ buses etc.) and the organizers do everything about your maximum safety. Although there are no terrorist activities in the Czech Republic, it is very important to us to make sure about 100% safety to all participant teams from their arrival to their departure.

The medical support in the Youth Football Festival is perfect. Highly skilled doctors and medical teams are working for the festival. In case of serious injuries an ambulance will be ready to take the injured person immediately to the nearest hospital. All Youth Football Festival – International Youth Football Tournament participant players (posessing the official ID card) are entitled for maximum medical support during the tournament.

Youth Football Festival. Be part one of Central Europe’s largest youth football tournament

200-250 teams from 25-30 countries, 3 continents

Youth Sports Festival s.r.o.

Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

Jogo Bonito Európa Kft.

1173 Budapest, Csabai út 53.

CONTACT